Minőség - és környezeti politika


 A Részvénytársaság célja olyan minőségi színvonalat képviselő szolgáltatások nyújtása, amely - elsősorban belföldön - jól értékesíthető és ez által Társaságunk megítélését, hírnevét növeli.

Az AQUA CONSTRUCT Zrt. vezetése a minőség és a környezet védelmének ügyét az egyik legfontosabb feladatának tekinti, és ennek megfelelően minőség- és környezetorientált vezetői magatartást, vezetési módot és gazdálkodást valósít meg.

A Társaság vezetése elkötelezett a szolgáltatások minőségének folyamatos fejlesztésében, továbbá aktív szerepet vállal a minőségi programok szervezésében és végrehajtásában, ezért

 • ennek rendeli alá a Társaság működését,
 • ennek értelmében rangsorolja a feladatokat,
 • ennek megfelelően határozza meg a felelősségeket és hatásköröket,
 • biztosítja a célok eléréséhez szükséges feltételeket.

A tervezésünk és a szolgáltatásaink minőségi szintjének hatékony és folyamatos javításához a megrendelőktől származó információkat maximálisan felhasználjuk, és beépítjük rendszerünkbe.

Magas követelményeket támasztunk beszállítóinkkal szemben is. A célul kitűzött szolgáltatási minőség elérése érdekében csak olyan beszállítókat választunk, akik hosszútávon tudják garantálni az általunk meghatározott, egyenletesen jó minőséget.

Tervezési tevékenységeink során megkülönböztetett figyelmet fordítunk a környezeti erőforrások gazdaságos felhasználására, valamint a káros hatások csökkentésére, kiküszöbölésére.

Célkitűzéseink megvalósítása csak szakmailag felkészült munkatársakkal, karbantartott eszközállománnyal, jól szervezett munkával lehetséges. Társaságunk vezetősége és minden munkatársa elkötelezte magát a magas minőség, a környezet védelme, a vonatkozó törvények, jogszabályok és előírások betartása és a környezetszennyezés megelőzése mellett.

A tervezési tevékenységeink során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az alkalmazott gépek, berendezések és anyagok a környezetvédelmi szempontoknak megfeleljenek:

 • eleget tegyenek a törvények, jogszabályok előírásainak;
 • ne legyenek a környezetre ártalmasak;
 • működtetésükhöz a lehető legkevesebb energiára legyen szükség;
 • a környezetbe kibocsátott anyagok a lehető legkisebb károsodást okozzák; 
 • alkalmazottainknál minden szinten erősítjük a felelősségtudatot a környezetvédelemért;
 • minden új bevezetésre kerülő eljárás környezeti kihatását felbecsüljük és értékeljük;
 • a vezetés rendszeres felülvizsgálatok segítségével értékeli a környezetközpontú irányítási rendszer hatékonyságát,
  és a szükséges intézkedések bevezetésével biztosítja az előírt célok megvalósítását.

Mindezek elérését megfelelően karbantartott eszközállománnyal és speciális szaktudással rendelkező, folyamatosan továbbképzett személyzettel valósítjuk meg.

A fent megfogalmazott célok elérése érdekében az AQUA CONSTRUCT Zrt.
az MSZ EN ISO 9001:2015 és az MSZ EN ISO 14001:2015 előírásainak megfelelő
integrált irányítási rendszert vezetett be, és folyamatosan gondoskodik annak továbbfejlesztéséről.

A megelégedett Megrendelő sikerünk biztosítéka.

Budapest, 2018. 08. 16.

Udvarnoky Péter
Igazgatóság elnöke, Vezérigazgató