Referenciák


Kérjük, válasszon az alábbi menüből a kívánt kategória megtekintéséhez:

Helyi és térségi vízellátó rendszerek, csapadékvíz elvezető rendszerek és szennyvízcsatorna-hálózatok tervezése a hozzájuk kapcsolódó műtárgyakkal
Közművesítés, hálózattervezés

Korábbi munkáink

Budapest teljes körű csatornázásának befejező szakaszához egyszerűsített kiviteli tervek készítése, FIDIC előírásai szerint. • Pesterzsébeti szennyvízgyűjtő csatorna engedélyezési és kiviteli szintű tendertervezési munkáinak elvégzése, engedélyeztetéssel a FIDIC előírásai szerint. • Budajenő település, Szőlőhegy II. ütem területén létesülő lakópark területének közművesítése, az építési telkek földgázzal való ellátásának, valamint közlekedési létesítményeinek tervezése, engedélyeztetése. • Budapest, XIV. ker. Columbus u. 11. Zeneiskola épület átalakításának tervezése az összes építési szakágban engedélyeztetéssel. • Budapest, VI. ker. Rippl Rónai u. 12. számú lakóépület generáltervezése. • Budapest, VIII. ker. Baross tér Centrum irodaház külső közműveinek komplex tervezése, engedélyeztetése, a szükséges kiváltások megtervezésével. • Budapest, XIII. ker. Váci út 57-61. Általános Iskola komplex közművesítésének tervezése, ill. a másik épületszárnyban levő nyomásfokozó gépház felújításának tervezése. • Budapest, XIII. ker. Gárdonyi Géza Általános Iskola épületgépészeti rekonstrukciójának tervezése. • Budapest, XX. ker. Vízisport utcai Mediterrán lakópark komplex külső közművesítésének kiviteli tervezése engedélyeztetéssel, belső utak tervezésével együtt. • Budapest, XV. ker. M3-as autópálya melletti Nagykereskedelmi Áruház, Autószalonok, valamint gyorsétterem kiépítéséhez külső szennyvízelvezetés és a bekötőutak kiviteli tervezése, engedélyeztetése FCSM Rt. kezelésében a MOBA szennyvízátemelő felújításával, korszerűsítésével. • Budapest, III. ker. Csillaghegy-Rómaifürdő északi főgyűjtő szennyvízcsatorna vízjogi létesítési engedélyezési, egyszerűsített kiviteli és tender terveinek elkészítése engedélyeztetéssel, és az útépítés tervezésével együtt. • Budapest, X. ker. Kőbányai úti főgyűjtő szennyvízcsatorna vízjogi létesítési engedélyezési, egyszerűsített kiviteli és tender tervei, engedélyeztetéssel. • Budapest, XIV. ker. Bácskai u. - Laky A. u. szennyvízgyűjtő csatorna vízjogi létesítési engedélyezési terveinek és tenderterveinek elkészítése, útépítés tervezésével együtt. • Budapest, XV. ker. M3-as autópálya alatti szennyvíz nyomóvezeték korszerűsítésének, és átépítésének tervezése, engedélyeztetéssel. • Budapest, XV. ker. Szilas-patak menti városrészen nagy átmérőjű főgyűjtő szennyvízcsatorna gerinchálózat tervezése a Károlyi Sándor utca és a Metro Áruház előtti bekötőút közötti szakaszon. • Oktatási Minisztérium: vizesblokk felújításának kiviteli tervezése. • Budapest XVI. kerület Rákospalotai határút mentén elhelyezkedő meghatározott hrsz-ú ingatlanok komplex közművesítésének megtervezése, valamint a tervezési terület kibővülésével kapcsolatos többlettervezési feladatok ellátása. • Páty, Árpád úti lakópark földmérői telekalakításának, vízi közművesítésének, és útépítésének engedélyezési, tervezési munkái. • Sóskút és Biatorbágy községek összekötő vízellátó távvezetékének tervezése, engedélyeztetése. • Budaörs, Hangfelvétel Sokszorosító Ipari Csarnok komplex külső közművesítésének, útépítésének és komplex épületgépészeti tervezésének munkái. • Diósd, Zöldfa utca, Patak utca, és Antal utca közötti szakasz, valamint a György utcában a szennyvízelvezető közcsatorna kiépítésének és törzshálózati rendszerbe történő csatlakoztatásának a megtervezése a kapcsolódó műtárgyakkal együtt kiviteli terv szinten, engedélyeztetéssel. • Érd, Badacsonyi utca- Tárnoki út nyomvonalon 70 fm NÁ 100-as vízvezeték közcső komplett engedélyeztetésre alkalmas kiviteli tervdokumentációjának elkészítése, engedélyeztetéssel. • Érd, Rákóczi Ferenc utcában meglévő NÁ 100-as vízvezeték közcső meghosszabbítása (bevezetése) a MÁV vasúti pályatestek által teljesen körülhatárolt területen belülre és az ott meglévő ingatlanok előtti teljes nyomvonalon új NA 100-as vízvezeték közcső engedélyeztetésre alkalmas összes szakági tervet tartalmazó kiviteli tervdokumentációjának elkészítése. • Érd városi csatornahálózat bővítés kiviteli tervezése, engedélyeztetése. • Veresegyház, CHINOIN telephelyen létesülő kimérő üzem út és külső közműépítése I. ütem. Az útépítés és külső ipari szennyvízvezeték kiváltás tervezése, ingatlanhatáron belüli külső közművezetékeinek tervezése, megvalósulási tervdokumentációjának elkészítése. • Vác, Március 15. főtér átépítéséhez, közvilágítási és víziközművesítési kiviteli tervezési munkák, engedélyeztetéssel. • Esztergom, Prímás-sziget Élményfürdő létesítéséhez rekonstrukciós és új tervezési munkák, vízi közművesítési, vízgépészeti és építési szakágakban engedélyeztetéssel együtt. • Maglód községi szennyvízcsatorna hálózatának kiviteli tervezése, engedélyeztetése. • Nagykáta város, mint gesztorönkormányzat által képviselt Tápióság Régió 19 településénél szennyvízcsatornázás és szennyvíztisztítás, iszapkezelés tervezése különböző tervfázisokban, valamint generáltervezői feladatok ellátása a szükséges hatósági engedélyeztetésekkel. Vízjogi-létesítési engedélyeztetési terv, környezeti hatástanulmány és megvalósíthatósági tanulmányterv, ill. kiviteli tervi szintű tenderterv készítéssel együtt. • Nagykáta város kisrégió szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása I. ütem keretén belül a városi szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztelep tervezése engedélyezési terv szinten. A városi csatornahálózat új megrendelői koncepciója szerinti áttervezése. • Nagykanizsa város szennyvízelvezetési agglomerációjához (25 település) történő csatlakozás céljából a szennyvízelvezető helyi és az ellátatlan városrészek szennyvízelvezetési lehetőségeinek vizsgálata, az elvezetésre és tisztításra kiterjedően, valamint a bővíthetőség, a regionális rendszerbe kapcsolhatóság céljából elvi vízjogi engedélytervek elkészítése. • M7-es autópálya, Balatonvilágosi Mérnökség ingatlanjának külső közművesítési, útépítési tervezése, engedélyeztetéssel. • Békéscsaba, Vandháti szivattyúgépház rekonstukciójához a vízgépészeti kiviteli tervezés elvégzése. • MOL Nyrt. Nyírbogdányi Bázistelep energetikai közműveinek rekonstrukciója, koncepció terv készítésével. • Táborfalva helyőrségi, honvédségi létesítmények, lakóépületek szennyvíz összegyűjtésének és elvezetésének, tervezési munkái engedélyeztetéssel. • Tata város 20 lakásos honvédségi lakótelep külső összközművesítésének tervezése, úttervezéssel együtt. • Polgár M3-as autópálya melletti csomópont régészeti-, pihenő komplexum víziközművesítésének tervezése, engedélyeztetéssel. • Tarnaméra szabadtéri strandfürdő fejlesztésének közművesítési és vízgépészeti tervezése. • Szihalom, Mezőszemere, Egerfarmos községek szennyvízcsatornázása, szennyvízelvezetés tervezése. • Hajdúhadház- Téglás honvédségi objektum vízmű korszerűsítése a vízműépület felújításával együtt. • Budajenő település Szőlőhegy II. ütem területén létesülő lakópark vízi közművesítésének tender- és kiviteli tervezése, vízjogi létesítési engedélyeztetéssel együtt, vízellátás, szennyvíz- és csapadékvíz elvezetés szakágakban • Dél-alföldi Régió ivóvízminőség javítása (Ivóvíz 3.1. projekt ) az előírt határértékeknek megfelelő ivóvíz biztosítását célzó, kohéziós alaptámogatásból megvalósítandó projekt Békés megye településeire kiterjedő tervezési munkái. Az előzetes megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez műszaki adatokat tartalmazó dokumentáció összeállítása, az elvi vízjogi engedélyeztetési tervek elkészítése; javaslat a projekt jövőbeli struktúrájára, valamint közreműködés a részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítésében. • Hidasnémeti község szennyvízelvezetésének és szennyvíztisztításának vízjogi létesítési és építési engedélyezésre alkalmas tervei alapján az engedélyezett műszaki megoldás kidolgozása, a FIDIC piros és FIDIC sárga könyvének megfelelő tervdokumentáció készítésével, a 162/2004 (V.21.) Korm. rendeletnek megfelelő dokumentációk előállításával együtt. • Hernádszurdok község szennyvízelvezetésének és szennyvíztisztításának vízjogi létesítési és építési engedélyezésre alkalmas tervei alapján az engedélyezett műszaki megoldás kidolgozása, a FIDIC piros és FIDIC sárga könyvének megfelelő további tervdokumentáció készítésével, a 162/2004 (V.21.) Korm. rendeletnek megfelelő dokumentációk előállításával együtt. • Tornyosnémeti község szennyvízelvezetésének és szennyvíztisztításának vízjogi létesítési és építési engedélyezésre alkalmas tervei alapján az engedélyezett műszaki megoldás kidolgozása, a FIDIC piros és FIDIC sárga könyvének megfelelő további tervdokumentáció készítésével, a 162/2004 (V.21.) Korm. rendeletnek megfelelő dokumentációk előállításával együtt. • Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása céljából két változat figyelembevételével elvi vízjogi engedélyes terv készítése az elvi vízjogi engedély beszerzésével a térségi regionális vízellátó rendszerre kiterjedően, előzetes környezeti hatástanulmánnyal, valamint vízbázis védelmi hatásvizsgálattal együtt. • Szabadszállás csatornázása és szennyvíztisztítása projekt keretén belül kiviteli szintű tenderdokumentáció elkészítése a csatornahálózat építésére vonatkozóan FIDIC piros könyv szerint, valamint a szennyvíztisztítótelep vonatkozóan FIDIC sárga könyv szerint. A megvalósításhoz kapcsolódó előkészítő mérnökszolgáltatói feladatok elvégzése. • Bálványos ivóvízminőség-javító program, Zimány ivóvízminőség-javító program, Látrány és Visz ivóvízminőség-javító program előkészítő fázisának tervezési feladatai során köztes RMT munkarészeinek elkészítése, elvi vízjogi engedélyes tervek elkészítése az engedélyeztetéssel együtt, a kivitelezési közbeszerzési műszaki leírás és tervdokumentáció elkészítése • Ercsi-Velence közötti ivóvíz távvezeték korrodált csővezetékeinek kiváltásához szükséges, vizes szakági kiviteli szintű, engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, a vízjogi létesítési engedélyeztetéssel együtt.


Vízrendezés, vízkárelhárítás
Vízrendezés

Korábbi munkáink

Budapest, XVI. kerület átfogó csapadékvíz elvezetési koncepciójának elkészítése, elvi vízjogi engedélyterv szinten, engedélyeztetéssel. • Érd, Erzsébetváros komplex csapadékvíz elvezetésének és kapcsolódó belterületi vízrendezésének, továbbá a befogadó Bara-patakba történő vízbevezetésnek tervezési munkái. • Érd (Erzsébetváros), Éva utca, Elvira utca és Kornélia utca csapadékvíz elvezetésének tervezése. • A Budajenői patak terhelési és terhelhetőségi vizsgálatainak elvégzése. • Leányvár község területén csapadékvíz elvezetés kiviteli tervezési és engedélyezési munkái. • Merian Orosháza Rt. konzervüzeme szenny- és csapadékvíz elvezetésének kiviteli tervezési munkái, engedélyeztetéssel. • Gödöllő városrész vízrendezési tervének elkészítése, a csapadékvíz elvezetés megtervezése kiviteli terv szinten, engedélyeztetéssel. • Törökbálint, Szabadházi hegyközségi út –csapadékvíz elvezetésének, szennyvízcsatornázásának előterve. • Ipoly mentén fekvő települések (Szob, Kóspallag, Letkés, Ipolydamásd, Márianosztra, Ipolytölgyes) egységes szemléletű vízgazdálkodásához, a belterületi vízrendezéshez, csapadékvíz elvezetéshez, megvalósíthatósági tanulmány, valamint engedélyes tervdokumentációk elkészítése, engedélyeztetéssel. (6 magyar, 4 szlováktelepülés) • Budajenő Pincesor területrész csapadékvíz elvezetésének kiviteli tervei, engedélyeztetéssel. • Budajenő település Szőlőhegy II. ütem területén létesülő lakópark vízi közművesítésének tender- és kiviteli tervezése, vízjogi létesítési engedélyeztetéssel együtt, vízellátás, szennyvíz- és csapadékvíz elvezetés szakágakban • Budajenő és Telki községek egységes szemléletű vízrendezéséhez a belterületi csapadékvíz elvezetés tervezése, elvi vízjogi engedélyeztetése megvalósíthatósági tanulmány készítésével együtt.


Vízkezelő és szennyvíztisztító művek tervezése
Ivóvíztisztítás, szennyvíztisztítás

Korábbi munkáink

Budapest, Központi Honvéd Kórház ipari vízelőkészítési technológiájának tervezése. • Pápai repülőtér és objektum ivóvízminőség javítás rekonstrukciója. • Balatonboglári Borgazdaság vízminőség javítása, Balatonboglári Borgazdasági Rt. borászati üzem szennyvíz előkezelő művének tervezése, szakvéleményezése. • Taszár Honvédségi bázisobjektum ivóvízkezelésének korszerűsítése, Taszár MH repülőtér vízbázisának bővítése, saját vízműkutak megvalósításával. • Kőröstetétlen községi vízmű vízminőség javítási rekonstukciója. • Tata, Harckocsizó dandár ivóvízminőség javítás rekonstrukciója. • Gyula város II.–es számú vízműtelep komplett vízminőség javításának kiviteli tervezése. • Zalakaros nagyközségi vízmű ivóvízminőség javításának megvalósítása. • Debreceni Orvostudományi Egyetem saját vízművénél ivóvízminőség-javítás tervezése. • Orosháza, Dózsa vízmű komplex ivóvízminőség javításának kiviteli tervezése. • Ipolytölgyes, Gyermekotthon ivóvízminőség javítás megvalósítása. • Újkígyós községi vízmű ivóvízminőség javításának megvalósítása. • Erdőbényei Honvéd Üdülő egyedi kialakítású szennyvíztisztító telep prototípusának tervezése és megvalósítása. • Poroszló községi vízmű ivóvízminőség javításának megvalósítása. • Kéleshalom községi vízmű komplex ivóvízkezelési technológiájának megvalósítása, ivóvízminőségjavítás céljából. • Dunakeszi városi szennyvíztisztító telep biogáz fejlesztő berendezésének rekonstrukciójának tervezési munkái. • Centrál Mosodák Rt. táborfalvai üzeménél szennyvíz előkezelő rendszer megvalósítása. • Nagykáta város, mint gesztorönkormányzat által képviselt Tápióság Régió 19 településénél szennyvízcsatornázás és szennyvíztisztítás, iszapkezelés tervezése különböző tervfázisokban, valamint generáltervezői feladatok ellátása a szükséges hatósági engedélyeztetésekkel. Vízjogi-létesítési engedélyeztetési terv, környezeti hatástanulmány és megvalósíthatósági tanulmányterv, ill. kiviteli tervi szintű tenderterv készítéssel együtt. • Tiszaroff községi vízmű és a hozzá kapcsolódó községi ivóvízhálózat felújításának és vízminőség javításának tervezése. • Nagyér községi vízmű ivóvízminőség javításának megvalósítása. • Békésszentandrás települési vízmű ivóvízminőség javításának tervezése. • Cegléd, Öregszőlők Budai úti Szabadidőközpont, Termál- és Élményfürdő megvalósításánál a vízellátás, vízkezelés, vízgépészet vízjogi létesítési, engedélyezési és tenderterveinek elkészítése, engedélyeztetéssel. • Mobil vízkezelő berendezés prototípusának kifejlesztése, gyártmánytervi szinten. • Budajenő és Telki községek közös szennyvíztisztító telepének elvi vízjogi engedélyeztetési, illetve vízjogi létesítési, engedélyeztetési tervezése, engedélyeztetéssel. • Merian Orosháza Rt. konzervüzeme szenny- és csapadékvíz elvezetésének tervezési munkái, a Merian Orosháza Rt. vízminőség javításának megvalósíthatósági tanulmányterve és elvi vízjogi engedélytervének elkészítése. • Devecser objektum szennyvíztisztításának tervezése. • Tápiógyörgye községi vízmű ivóvízminőség javításának tervezése. • Buják honvédségi lakótelep szennyvíz elvezetésének, szennyvíz tisztításának tervezése. • Boba település kút vizének gáz mentesítése. • Pusztazámor község vízellátás korszerűsítésén belül ivóvízminőség javítást és kapacitásnövelést célzó rekonstrukciós beruházáshoz engedélyeztetésre alkalmas kiviteli tervek készítése, engedélyeztetése. • A Vásárhelyi Terv Továbbfeljesztése I. ütemének keretében Tiszaroff község tervezett ivóvíz kezelése előkészítésének tervezési munkái, engedélyeztetéssel, megvalósíthatósági tanulmány elkészítésével együtt. . • A Vásárhelyi Terv Továbbfeljesztése I. ütemének keretében tervezett tiszaroffi tározóhoz kapcsolódó szennyízelvezetés - csatornázás és szennyvíztisztítás technológia és a tisztítótelep tervezési munkái, engedélyeztetéssel. • A Vásárhelyi Terv Továbbfeljesztése I. ütemének keretében tervezett hanyi-tiszasülyi, nagykunsági és nagykörűi tározókhoz kapcsolódó szennyvízelvezetés – csatornázás és szennyvíztisztítási technológiák és tisztítótelep tervezési munkái, engedélyeztetéssel. • Sajókaza község szennyvíz csatornázására és tisztítására vonatkozó előzetes megvalósíthatósági tanulmány készítése a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) 1.2.0. pályázati felhívásához. • Dél-alföldi Régió ivóvízminőség javítása (Ivóvíz 3.1. projekt ) az előírt határértékeknek megfelelő ivóvíz biztosítását célzó, kohéziós alaptámogatásból megvalósítandó projekt Békés megye településeire kiterjedő tervezési munkái. Az előzetes megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez műszaki adatokat tartalmazó dokumentáció összeállítása, az elvi vízjogi engedélyeztetési tervek elkészítése; javaslat a projekt jövőbeli struktúrájára, valamint közreműködés a részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítésében. • Hidasnémeti község szennyvízelvezetésének és szennyvíztisztításának vízjogi létesítési és építési engedélyezésre alkalmas tervei alapján az engedélyezett műszaki megoldás kidolgozása, a FIDIC piros és FIDIC sárga könyvének megfelelő tervdokumentáció készítésével, a 162/2004 (V.21.) Korm. rendeletnek megfelelő dokumentációk előállításával együtt. • Hernádszurdok község szennyvízelvezetésének és szennyvíztisztításának vízjogi létesítési és építési engedélyezésre alkalmas tervei alapján az engedélyezett műszaki megoldás kidolgozása, a FIDIC piros és FIDIC sárga könyvének megfelelő további tervdokumentáció készítésével, a 162/2004 (V.21.) Korm. rendeletnek megfelelő dokumentációk előállításával együtt. • Tornyosnémeti község szennyvízelvezetésének és szennyvíztisztításának vízjogi létesítési és építési engedélyezésre alkalmas tervei alapján az engedélyezett műszaki megoldás kidolgozása, a FIDIC piros és FIDIC sárga könyvének megfelelő további tervdokumentáció készítésével, a 162/2004 (V.21.) Korm. rendeletnek megfelelő dokumentációk előállításával együtt. • Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása céljából két változat figyelembevételével elvi vízjogi engedélyes terv készítése az elvi vízjogi engedély beszerzésével a térségi regionális vízellátó rendszerre kiterjedően, előzetes környezeti hatástanulmánnyal, valamint vízbázis védelmi hatásvizsgálattal együtt. • Szabadszállás csatornázása és szennyvíztisztítása projekt keretén belül kiviteli szintű tenderdokumentáció elkészítése a csatornahálózat építésére vonatkozóan FIDIC piros könyv szerint, valamint a szennyvíztisztítótelep vonatkozóan FIDIC sárga könyv szerint. A megvalósításhoz kapcsolódó előkészítő mérnökszolgáltatói feladatok elvégzése.


Kivitelezés-követés
Kivitelezés-követés

Korábbi munkáink

Gyömrő-Maglód községek szennyvíz-csatornázási és szennyvíztisztító telep beruházásának megvalósításánál lebonyolítói, műszaki ellenőrzési feladatok teljesítése. • Kisoroszi község belterületén gravitációs csatornahálózat kiviteli tervezését követően, Kisoroszi község szennyvíz összegyűjtésének és elvezetésének megvalósításánál műszaki lebonyolítási és szakértői feladatok ellátása. • Szedres –Medina községek szennyvízcsatornázásának és közös szennyvíztisztító telepének a kivitelezéséhez ajánlat kérési tervdokumentáció készítése. A kivitelezés során mérnök konzulensi feladatok ellátása a műszaki átadás- átvételi eljárásig. • Tiszaroff községi vízmű és a hozzákapcsolódó községi vízhálózat felújításának kivitelezés lebonyolítása és műszaki ellenőrzése. • Budajenő HILL-TOP II. lakópark külső közművesítésének megvalósításánál műszaki, ellenőrzési, lebonyolítói feladatok ellátása. • Budajenő HILL-TOP II. lakópark külső közművesítésének, útépítésének megvalósítása összefüggésben a Budajenői községi szennyvíztisztító telep bővítésével. Szakértés, szaktanácsadás, tervezés, mérnök konzulensi feladatok ellátása. • Törökbálint nagyközség önkormányzata, Törökbálinti-Annahegyi Beruházó Víziközmű Társulat, Törökbálint nagyközség vízellátó hálózat nyomásövezetekre bontása, Anna-hegyi vízellátás és szennyvízelvezetés, belső utak kialakításának megvalósításán belül közbeszerzési eljárás lebonyolítása, műszaki ellenőrzés, szaktanácsadás, ill. integrált mérnöki szolgáltatáson belül tervezési munkák ellátása. • Cegléd, Budai úti Szabadidőközpont Termál- és Élményfürdő megvalósításánál tervezői művezetés, próbaüzemi irányítás, és megvalósulási tervek elkészítése. • Mezőcsát település szennyvízcsatorna hálózatának kivitelezésénél műszaki ellenőrzési feladatok ellátása.


Komplex generáltervezői szolgáltatás
Korábbi munkáink

Gyál és Maglód önkormányzati közművagyon állapot meghatározásának tanulmányterve. • Nagykáta város, mint gesztorönkormányzat által képviselt Tápióság Régió 19 településénél szennyvízcsatornázás és szennyvíztisztítás, iszapkezelés tervezése különböző tervfázisokban, valamint generáltervezői feladatok ellátása a szükséges hatósági engedélyeztetésekkel. Vízjogi-létesítési engedélyeztetési terv, környezeti hatástanulmány és megvalósíthatósági tanulmányterv, ill. kiviteli tervi szintű tenderterv készítéssel együtt. • A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése I. ütem keretében tervezett tiszaroffi tározóhoz kapcsolódó szennyvízelvezetés, csatornázás és szennyvíztisztítási technológia és a tisztítótelep tervezési munkáihoz megvalósíthatósági tanulmány készítése. • A Vásárhelyi terv Továbbfeljesztése I. ütemének keretében Tiszaroff község tervezett ivóvíz kezelése előkészítésének tervezési munkái, engedélyeztetéssel, megvalósíthatósági tanulmány elkészítésével együtt. • Szada község területén létesülő SZADA PARK beruházás előkészítéseként megvalósíthatósági tanulmány készítése. • Merian Orosháza Rt. konzervüzeme szenny- és csapadékvíz elvezetésének tervezési munkái, a Merian Orosháza Rt. vízminőség javításának megvalósíthatósági tanulmányterve és elvi vízjogi engedélytervének elkészítése. • Sajókaza község szennyvíz csatornázására és tisztítására vonatkozó előzetes megvalósíthatósági tanulmány készítése a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) 1.2.0. pályázati felhívásához. • Ipoly mentén fekvő települések (Szob, Kóspallag, Letkés, Ipolydamásd, Márianosztra, Ipolytölgyes) egységes szemléletű vízgazdálkodásához, a belterületi vízrendezéshez, csapadékvíz elvezetéshez, megvalósíthatósági tanulmány, valamint engedélyes tervdokumentációk elkészítése, engedélyeztetéssel. (6 magyar, 4 szlováktelepülés) • Budajenő és Telki községek egységes szemléletű vízrendezéséhez a belterületi csapadékvíz elvezetés tervezése, elvi vízjogi engedélyeztetése megvalósíthatósági tanulmány készítésével együtt. • Dél-alföldi Régió ivóvízminőség javítása (Ivóvíz 3.1. projekt ) az előírt határértékeknek megfelelő ivóvíz biztosítását célzó, kohéziós alaptámogatásból megvalósítandó projekt Békés megye településeire kiterjedő tervezési munkái. Az előzetes megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez műszaki adatokat tartalmazó dokumentáció összeállítása, az elvi vízjogi engedélyeztetési tervek elkészítése; javaslat a projekt jövőbeli struktúrájára, valamint közreműködés a részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítésében. • Romániai projekt Feliceni (Felsőboldogfalva) község vízellátására elkészített kiviteli tervek áttervezése, az időközben kialakult természeti körülmények miatt. • Sacel (Románandrásfalva,) Soimosu Mare, (Nagysolymos) Soimosu Mic (Kissolymos) és Vidacut (Hidegkút) községek (Románia) közüzemi ivóvízellátásának kiviteli tervezése, megvalósíthatósági tanulmányterv készítése • Feliceni (Felsőboldogfalva) és Oteni (Ócfalva) községek (Románia) közüzemi ivóvízellátásának kiviteli tervezése, megvalósíthatósági tanulmányterv készítése. • Atid (Etéd) és Küsmöd községek (Románia) saját vízbázisú vízbeszerzésére alapozott közüzemi ivóvízellátásának kiviteli tervezése, megvalósíthatósági tanulmányterv készítése. • Güdüc falva (Románia) új ivóvízellátó hálózattal megvalósítandó közüzemi vízellátásának komplett szakági kiviteli tervezése, engedélyeztetése. • Siculeni (Madéfalva) község vízellátó hálózatának tender- és kiviteli tervei, a megvalósíthatósági tanulmány készítésével együtt. • Atid (Etéd) község közüzemi vízellátásának megvalósításához, az ivóvízminőség biztosításához helyi vízkezelő berendezés megtervezése, a rendelkezésre álló nyersvíz tisztítása céljából. Engedélyes és kiviteli tervek készítése. • Sacel (Románandrásfalva), Soimosu Mare (Nagysolymos), Soimosu Mic (Kissolymos) és Vidacut (Hidegkút) községek közüzemi ivóvízellátásának kiviteli tervezése, megvalósíthatósági tanulmányterv készítése. • Feliceni (Felsőboldogfalva) és Oteni (Ócfalva) községek közüzemi ivóvízellátásának kiviteli tervezése, megvalósíthatósági tanulmányterv készítése. • Atid (Etéd) és Küsmöd községek saját vízbázisú vízbeszerzésére alapozott közüzemi ivóvízellátásának kiviteli tervezése, megvalósíthatósági tanulmányterv készítése. • Siculeni (Madéfalva) község vízellátó hálózatának tender- és kiviteli tervei, a megvalósíthatósági tanulmány készítésével együtt.


Építési beruházások előkészítésében szükséges szakfeladatok ellátása
Előkészítés

Korábbi munkáink

Dél-Alföldi Régió ivóvízminőség javító programjának (Ivóvíz I.1. projekt) első ütemében 16 Csongrád megyei település vízellátásának és vízkezelési technológiájának tervezése elvi vízjogi engedélyezési terv szinten. Ócsa nagyközség ivóvízminőség javításának tervezése. • Dél-alföldi Régió ivóvízellátására vonatkozó ivóvízminőség javítása, hálózat rekonstrukciós igények felmérési tervének (Ivóvíz 2 projekt) elkészítése, az Európai Uniós KA támogatás megszerzésének céljából. • Dél-alföldi Régió ivóvízminőség javítása (Ivóvíz 3.1. projekt ) az előírt határértékeknek megfelelő ivóvíz biztosítását célzó, kohéziós alaptámogatásból megvalósítandó projekt Békés megye településeire kiterjedő tervezési munkái. Az előzetes megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez műszaki adatokat tartalmazó dokumentáció összeállítása, az elvi vízjogi engedélyeztetési tervek elkészítése; javaslat a projekt jövőbeli struktúrájára, valamint közreműködés a részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítésében. • Bálványos ivóvízminőség-javító program, Zimány ivóvízminőség-javító program, Látrány és Visz ivóvízminőség-javító program előkészítő fázisának tervezési feladatai során köztes RMT munkarészeinek elkészítése, elvi vízjogi engedélyes tervek elkészítése az engedélyeztetéssel együtt, a kivitelezési közbeszerzési műszaki leírás és tervdokumentáció elkészítése.